Dil Edinimi  - İZVODER | EN BAŞARILI ÖZEL OKULLAR
Dil Edinimi 
Küresel dünyanın en önemli ihtiyaçlarından biri de  yeni bir dil edinimidir. Peki bizler ikinci bir yabancı dili nasıl ediniyoruz ve öğreniyoruz.
2 Yıl Önce

  Öğrenmek ve edinmek farklı olgulardır. Öğrenmek ; sonuç odaklı bir olgu iken,  edinmek ; süreç odaklı bir olgudur. Yabancı dil eğitiminde esas alınması gereken insan dilinin gelişim evrelerini içinde barındıran alanlardır. 

Anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesi için “anadil edinimi”ne yakın bir öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Chomsky, evrensel dilbilgisinde sağlaması gereken prensipler ve parametrelerin olduğunu savunur. Dilin içine doğan çocuk, anadili bu evrensel ilkelere göre öğrenir. Bununla birlikte dil edinimi ile ilgili bir çok dilbilimcinin çeşitli kuramları vardır. Bu veriler ışığında anlayabiliyoruz ki dil ediniminde bireysel farklılıklar da oldukça önemlidir ve tek doğru bir yöntem yoktur. 

Bizler yeni bir dili öğretirken , anadili nasıl edindiğimizi hatırlayarak , bir öğretiden öte içselleştirmeye çalışarak öğrenciye  yön vermekteyiz. Türkiye’de yabancı dil politikaları takip edildiğinde hala çeviri yöntemi ile öğretmenin kullanıldığını görebilmekteyiz. Bu yöntemin en olumsuz tarafı konuşma ve dinleme becerisine hemen hemen hiç yer vermemesidir.Bir dili edinmenin göstergesi, o dili dört temel beceriye uygun olarak kullanmaktadır. Özellikle Ülkemizde ingilizce gibi sonradan edinilen yabancı diller için en çok duyduğumuz cümlelerden biri de “anlıyorum fakat konuşamıyorum”dur. Bir becerinin aksaması, o dilin tam olarak öğrenilmediğini gösterir ki bunda anadilimizdeki eksikliğinde önemi büyüktür. Son yıllarda yapılan çalışmalar bize anadilimize hakim olmanın yabancı dil öğreniminde olumlu etkisi olduğunu gösterir. 

Dil ediniminde farklı öğretim teknikleri ve kuramlar olması bizlere kendi öğrenme yöntemimize uygun olanı seçmek açısından özgürlük sağlayabilir. Fakat deneyimlerimiz ve öğretilerimizden alınan sonuçlara göre  dil edinimi ile ilgili bir takım genel  ifadelerde söyleyebiliriz.  

Öğrenme süre ve süreçleri farklılık gösterse bile anadilinde konuşabilen  herkes yabancı dil öğrenebilir. Önyargılarımızdan, kaygı ve korkularımızdan , çevre dayatmasından uzak kalararak öğrenme motivasyonunu yüksek tutmak bu yolda ihtiyacımız olan temel şeylerdir.