KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ALMAN DİLİ ÜZERİNE - İZVODER | EN BAŞARILI ÖZEL OKULLAR
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ALMAN DİLİ ÜZERİNE
Dünyamız her geçen gün gelişmekte olan bir atmosfer haline geliyor. Bizler küreselleşen dünyamızda bu değişime, gelişime ayak uydurmak zorunda olan varlıklar olarak dilsel entegrasyonu hayatlarımızın her alanına almak zorunda kalıyoruz.
2 Yıl Önce

Dünyamız her geçen gün gelişmekte olan bir atmosfer haline geliyor. Bizler küreselleşen dünyamızda bu değişime, gelişime ayak uydurmak zorunda olan varlıklar olarak dilsel entegrasyonu hayatlarımızın her alanına almak zorunda kalıyoruz. İş yaşantımızda, aile yaşantımızda, okul yaşantımızda vb. gibi alanlarda her daim bu değişimin farkında olmamız gerekiyor. Bu gelişimin ve değişimin farkındalığını yaşamak ve yaşatmak küreselleşen dünyanın vazgeçilmezi haline gelmektedir.

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa haritasında ekonomik ve sosyal düzeyde büyük değişimler yaşandı. Günümüze kadar gelen bu değişimler ülkemizi ve diğer ülkeleri  60’lı yılların başında büyük göç hareketi ile Almanya’ya doğru etkiledi. Gelişen ve büyüyen sanayisi ile Almanya büyük sanayi devriminin başı oldu. Halen devam etmekte ve gelişmekte olan bu hareket günümüzde dahi bütün dünya ülkelerini hem sosyo-ekonomik hem de  politik  anlamda etkiliyor. Bunun yanı sıra eğitim alanında da yaşanan gelişimler açısından örnek modeller teşkil eden Almanya Devleti her geçen gün gelişen eğitim reformlarıyla da dünyaya örnek oluyor. 

Bu gelişmeler ışığında Alman diline yönelik artan istek ve talep günden güne artıyor. Küresel dünyanın ortak yabancı  dilinin İngilizce olmasının avantajı bu dile fayda sağlıyor. Germen Dil  ailesine mensup bu iki dil birbirine olan yakınlıkları münasebetiyle (Gramer, Kelime bilgisi vb. ) İngilizce bilen bir kişinin Alman dilini daha kolay kavrayabileceğini gösteriyor. Bazı bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor ki ; Alman diline sahip bir kişinin de İngiliz Dilini daha kolay kavrayabileceğini ve bu iki dilin karmasını daha kolay yapabileceğini bizlere sunuyor. ’’ Sprachbad’’ dediğimiz dil banyosu yöntemi çocuklara yabancı dilin öneminin erken yaşta kazandırılmasına yönelik kullanılan etkili metodlardan biri olmakta. Erken yaşta çocuklarımızın (özellikle 60Ay grubuna) yabancı dil ile tanışmaları ve bu tanıştıkları dili veya dilleri öğrenmeleri onların ileriki yaşantılarında büyük fayda sağlıyor. Alman dili ülkemizde ikinci yabancı dil olarak öğretilmekte ve bu dile dair olan talepler gitgide artmaktadır. Yasal olarak çıkan göç yasaları, aile birleşimleri, yurtdışında(Almanya ,Avusturya, İsviçre gibi Almanca konuşulan ülkelerde) üniversite eğitim isteği bu talepleri destekleyen olgular olarak karşımıza  çıkıyor. Modern dünyamızda özellikle anne-babaların ikinci yabancı dil olarak Almancayı önemsemeleri ve önemini çocuklarına aktarmaları, yukarıda sıraladığımız olgular onların ileriki hayatlarında karşılarına çıktığında alternatif olarak Alman dilinin yanlarına kazanç olarak kalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle öğretmenlere dil öğretiminde büyük görevler düşmektedir. Bir dilin öneminin gelecek yaşantıda ne derece önemli ve kullanılabilir olduğunu devamlı öğrencilerimize aktarmalı, gündelik yaşantılarımıza dair örnekler vermeli ve onları hayata daha donanımlı bireyler olmalarını sağlayarak yetiştirmeliyiz. Dil öğretiminde olan birçok tekniğin faydasını derslerimizde, dil öğretimlerinde eğlenceli ve sempatik hale getirerek dili empoze etmeli, öğrencilere sınav stresi ve kaygısı olmadan dili öğretmeliyiz. En önemli nokta bir dili öğretirken o dilin hayatlarına dair bırakacağı etkiyi onlara sunmalıyız. Bunu yaparken kaygıyı, endişeyi, korkuyu ortadan kaldırmalı ve bu etmenleri devre dışı bırakmalıyız.  Kaygı konusunda literatüre önemli katkıları bulunan Rollo May kaygıyı; "gerçekte var olmayanların olabileceği endişesi" olarak tanımlamıştır. O halde gerçekte var olmayan bir şeyden söz etmemiz saçma olacaktır. Bu da insanların ileriki yaşantılarında dil öğreniminde onlara fayda sağlayacağının düşündürülmesi yerinde bir hareket olacaktır. 

Alman dilinin  yabancı dil olarak küreselleşen dünyadaki rolünün önemini her bireyin kavraması gerekmektedir. Onların yaşantılarına dair bırakacağı etkiyi gün geçtikçe gözlemlemekte, bu dilin ne denli önemli olduğunu öğretilmesi açısından görmekteyiz.