ORTAOKULA GEÇİŞTE ÖĞRENCİ VE VELİ YAKLAŞIMI - İZVODER | EN BAŞARILI ÖZEL OKULLAR
ORTAOKULA GEÇİŞTE ÖĞRENCİ VE VELİ YAKLAŞIMI
Eğitim kademeleri arasındaki geçişte en büyük kırılmanın ilkokuldan ortaokula geçişte yaşandığına işaret etti. ‘Bunca yıllık tecrübelerim bana gösterdi ki ilkokuldan ortaokula geçişte öğrenciler kırılma yaşayıp zorlanabilir.
1 Yıl Önce

Eğitim kademeleri arasındaki geçişte en büyük kırılmanın ilkokuldan ortaokula geçişte yaşandığına işaret etti. ‘Bunca yıllık tecrübelerim bana gösterdi ki ilkokuldan ortaokula geçişte öğrenciler kırılma yaşayıp zorlanabilir. Bu dönemde çocuklara karşı ailelerin ve öğretmenlerin daha anlayışlı olması gerekmektedir. Aileler çocuklarını daha çok dinlemeli, ergenlik dönemine özgü bir takım davranış değişiklikleri hoş görülmelidir. Bu dönemde çocuklarda meydana gelen değişiklikler çocuğun ortama uyum sağlamasını zorlaştırdığı için beşinci sınıfa geçen öğrenciler için de uyum programının yapılması aileler için son derece faydalı olacaktır.
 
Öğrenme becerisinin iki temel etkeni en aktif şekilde ilkokulda uygulanır.
İlkokula başlayan çocuk dört yıl boyunca tek öğretmenin yönlendirmesine, ilgisine alışır. İlkokul öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu, ana kucağından aldığı çocukların, okuma yazmayı öğrenmesine, yeteneklerini sergilemeye başlamasına ve gözünün önünde gelişip büyümesine şahitlik eder. Genellikle ilkokul yılları boyunca öğrencilerle öğretmenleri birbirlerine sevgi bağları ile bağlanır, bakışarak anlaşır. İlkokul öğretmeninin öğretimle ilgili görevi çocuklara okuma yazmayı öğretmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, matematiksel işlem becerisi kazandırmaktır. Eğitimle ilgili görevleri ise çocuğun içinde bulunduğu toplumla ve arkadaşları ile doğru ilişkiler kurması, çevreye duyarlı olması, düzenli çalışma alışkanlığı edinmesi, sosyal, sportif alanlarda yaptığı çalışmalarla kendisini ifade etmesini sağlamaktır.
Öğrenme becerisinin iki temel etkeni en aktif şekilde ilkokulda uygulanır. Birinci etken öğrenci ile öğretmen arasında kurulmuş olan sevgiye dayalı iletişimdir. İkinci etken ise öğretmenin bugün verdiği ödevin yarın kontrol edileceği bilinciyle öğrenci tarafından günü gününe yapılmasıdır.


Ortaokula geçişte başarı düşüşleri yaşanıyor
Ortaokula başlayan öğrenci için en büyük değişim sorumlu olduğu tek öğretmenden, kendisini tanımayan ve yeterince sorumluluk hissetmediği çoklu öğretmenli sisteme geçiştir. Çok öğretmenli sistemde öğrenci dersine yeni giren, tanımadığı öğretmenlerden öğrenmeye, onların isteklerini yerine getirmeye hevesli olmaz. Ortaokulların dersine giren branş öğretmeni ise okulda çok sayıda öğrencinin dersine girmek zorunda olduğundan öğrencilerini daha yakından tanımaya ve onların kişisel özelliklerini keşfetmeye zaman bulamaz. Dolayısıyla öğrencileri ile ilişkileri sınırlı olmak zorunda kalır, aralarında yeterli sevgi köprüsü kurulamaz. Çocuk herhangi bir nedenle ilişki kurduğu ve kendisini sevdiğini düşündüğü öğretmenin dersini çalışmaya istekli, ilişki kuramadığı öğretmenin dersine çalışmaya isteksiz davranır. Ayrıca öğretmenlerin verdiği ödevleri verildiği gün değil, gerekli olduğu gün yapan öğrenciler için öğrenme işlemi gerçekleşmez ve ilk başarı düşüşleri yaşanmaya başlar.
MEB’in 2005-2008 yıllarında 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri için yaptığı öğrenci başarılarını belirleme sınavlarında da ortaokula geçişte yaşanan başarı düşüşleri net olarak görülmektedir. Sürekli çocuğunu başarılı görmeye alışmış veliler için çocuğunun başarısız olduğunu görmek velinin telaşlanmasına neden olur. Bu süreçte velinin gösterdiği tepki ya çocuğun çalışmalarını destekleyici olup başarılı olmasına ya da kendinden ümidi kesip başarısız olmasına neden olur.
Çocuğu 5. sınıfa başlayan anne ve babalara öneriler
Ortaokula başlayan çocuğunuzdan ilk günden haftalık ders programı doğrultusunda günlük çalışma programı oluşturmasını isteyiniz. Program oluşturmakta güçlük çeken çocuğunuza sizde destek olun.
Günlük çalışma programı oluşturulurken sırasıyla günü tekrarı, ödevler ve ertesi gün işlenecek derslere hazırlık için yeterli süreleri ayırınız. (Bu sıralama öğrenmenin pekişmesi için gerekli sıralamadır.)
– Öğrencinizin yaptığı programın bir örneğini de siz alarak onun çalışma programına uyup uymadığını denetleyin ve gerektiğinde uyarın.
– Öğrencinizin çalışma alışkanlığı edinmesi için 21 gün kuralını uygulayınız. 21 gün süreyle aynı saatlerde aynı işi yapan insan o işte alışkanlık edinir ve düzenli olarak yapmaya başlar.
– Çocuğunuzun öğretmenleri ile düzenli aralıklarla görüşmeye özen gösterin ve onların önerilerini uygulayın.
– Öğrenciniz her hangi bir sınavda başarısız olduğunda ona büyük bir kabahat işlemiş gibi davranmayınız, başarısızlığının nedenlerini sorgulamasını sağlayınız. Düzenli çalışmadığı için başarısız olmuşsa çalışması için gerekli denetiminizi artırınız. Çalıştığı halde başarısız olmuşsa ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun.