Yabancı Dil Öğretiminde Teknolojilerin Kullanımı - İZVODER | EN BAŞARILI ÖZEL OKULLAR
Yabancı Dil Öğretiminde Teknolojilerin Kullanımı
Günümüzün küresel dünyasında, teknolojide hızlı değişimler, dijital medya ve mobil uygulamalar eğitim standartlarımızı yükseltmektedir.
2 Yıl Önce

Her dersin öğretmeninde olduğu gibi yabancı dil öğretmenlerinden de beklenen, teknolojileri derslerdeki uygulamalarına başarılı bir şekilde entegre etmeleridir. Teknolojik ve dijital alandaki eğitim tekniklerini ve yöntemlerini en iyi ve verimli şekilde sınıflarında nasıl kullanabilecekleri konusunda önemli çalışmalar yapmaları gerekmektedir.  Teknoloji kullanımı İngilizce derslerinin işleyiş şeklini ve öğrencilerin öğrenme biçimini ciddi bir biçimde etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu bağlamda, İngilizce öğretmenleri teknolojiyi kullanma düzeylerini arttırmaları gerekmektedir. 

Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak için teknolojik araç ve materyallerin oldukça etkin kullanılması gerekmektedir. Bu roller aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Peköz, 2009:4-5, akt. Günday 2015:224): 

1) Öğrencilerin gereksinim ve ilgilerine göre öğretimi düzenleyebilme 

2) Öğrenci düzeyine göre materyalleri değiştirebilme 

3) Öğrencileri sınıf etkinliklerine daha çok dâhil etme 

4) Rekabet ortamı yerine işbirliği ortamı yaratma

 5) Daha kolay bir şekilde değerlendirici ve düzeltici geribildirimde bulunma

6) Stres altında yapılan bir sınav yerine, rahat ve destekleyici bir öğretim ortamında görev ve etkinlik üzerinden öğrencileri değerlendirme olanağı sağlama.

Teknolojik ve dijital eğitim araçları yukarıda sıralanmış olduğu gibi öğrencilerin motivasyonlarını olumlu etki sağlamaktadır ve öğrenme kapasitelerine önemli katkıda bulunmaktadır.  Öğrenmeye ve bilgi edinmeye bağlı olarak  öğrencileri hazıra alıştırmadan ve  hayata başarılı bir şekilde hazırlanmalarına ve özgüvenlerini arttırmaya da katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak yabancı dil eğitiminde dijital araç ve materyalleri kullanma,  dijital materyal seçimi konusunda aşırıya kaçılmamalıdır.  Eğitim hedeflerine uygun, geleneksel ve yenilikçi materyaller arasında dengeli bir seçiminin yapılması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Dijital medya araçlarının yabancı dil eğitimindeki dengeli ve bilinçli kullanımı öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmakla birlikte  daha hızlı öğrenimi ve öğrenimin kalıcı olmasını sağlamaktadır.